Deníček skupiny Těžká doba


11. zkouška, středa 18.02.2004

(obrázky jsou klikací ...)

Zkouška svolána standardně na 19.00 a hned zkraje nemohu, než provést naprosto zásadní filosofickou rozpravu, nýbrž co jest pro chlapce důležitější, zkouška milovaného hudebního tělesa nebo setkání s děvčetem (milovaným ?!?) za účelem provádění IYP všelijakých činností ? Tak takto položená otázka jest položena špatně, neboť pro chlapce jest důležité obojí, ale nesmí se to zkrátka míchat. Jinými slovy, v případě časového konfliktu není dost dobře možné, i když to zní dosti tvrdě a nekompromisně, místo na zkoušce hudebního tělesa pobývat s děvčetem, i kdyby to bylo děvče "nevímjaké", kterážto kategorie jest navíc natolik subjektivní, že ji nelze dost objektivně prověřit a tím pádem ji i schválit. Navíc, "nevímjaké" děvče ve výše popisované situaci vždy řekne chlapci : jdi !!! (na zkoušku milovaného hudebního tělesa). No a tento případ se přihodil našemu perkusistovi M.N. a co byste na to řekli. No řekli jsme si, že to není dobře a navíc ne poprvé, pročež budeme muset něco vymyslet. Pro začátek (mu) ho asi strčíme do černé skříňky.

Vzhledem k náročné práci kronikáře přistupuji ke spolupráci s I.Y.P., kterýžto se nabízí, že bude sepisovat poznámky k pozdějším zápiskům, pročež ho provizorně jmenuji IYP pomocným kronikářem. To ještě netuším, jak I.Y.P. škrábe a že si tedy moc nepomůžu.

Nálada jest opět dobrá, což by se pro příště mohlo stát standardem, vyjádřena i tolerancí na druhy objednávaných čajů, kdy já si dávám červený vietnamský, M.J. uzený ale dobrý IYP a J.H.Š., I.Y.P. a Kuku.cz fajfkový povzbudivý, přičemž se kupodivu dají, na rozdíl od minula, pít všechny. Vypadá to na postupný vývoj.

Brzy přichází Kuku.cz, opět s červeným přelivem a ještě že zcela neslyší mou poznámku stran přelivu, navazující na minulou zkoušku. IYP I když myslím, že by mohla (pochopit). I.Y.P. se svým novým image evokuje v br.kapelníkovi podobu s jakýmsi Bohušem Matušem, což se u dotčeného, který si původně myslil na Šporcla, nesetkává s přílišným ohlasem.

Opět přichází na řadu řada drobných naprosto nezávazných a nezajímavých výroků, které docházejí svého plného uplatnění teprve dovětkem : řekla chlapec dívce či dívka chlapci. IYP Tak kupříkladu : * Dáme si to ještě jednou, aby to nebyla náhoda (řekla dívka chlapci) * Nebyla to náhoda ! (řekl chlapec dívce) * A odkud, zepředu nebo zezadu ? (řekl chlapec dívce) * To není špatný rytmus ! (řekla dívka chlapci) a na závěr obligátní "kameňák" : * Byl tam ! (bez komentáře)

Procvičujeme jednak nové kusy a pak též kusy, u kterých by eventuelně tu a tam mohlo dojít, či již někdy došlo, k momentálnímu výpadku pamětí. J.H.Š. a I.Y.P. (jednotlivě i zvlášť) schopně provádějí zejména Should I Stay od Clash a též Internal Exile, kteréžto se pomalounku začínají klubat. IYP Na závěr pak zcela nově a svěže pojednáváme Bezbřehy blues, kde zejména M.J. velmi procítěně hraje tóny, které jsme u něj ještě neslyšeli, čímž si téměř vysluhuje pochvalu od samotného br.vedoucího.

Teprve teď zjišťuji, co všechno jsem po I.Y.P. nepřečetl a tudíž si musel domyslet. Poučení pro příště (bude-li nějaké) : co si můžeš poznamenati sám, nenechávej I.Y.P.